Zoeken

FAQ CORONA

Ik heb een mail/brief gekregen waarin staat dat jullie overgaan tot bevriezing van alle lidmaatschappen met ingang van 1 april. Tot wanneer is deze regeling van kracht?

Er is besloten niet meer te incasseren tot het moment waarop we onze deuren weer kunnen openen.


Ik heb geen mail/brief gekregen waarin staat dat jullie overgaan tot bevriezing van alle lidmaatschappen met ingang van 1 april.

Kijk in de spam mail, anders is de brief is in zijn geheel te vinden op onze website of vraag deze aan via de info mail.


Kan ik nu nog mijn lidmaatschap wijzigen en/of opzeggen?

Alle wijzigingen en opzeggingen van lidmaatschappen worden in behandeling genomen vanaf het moment dat we weer open gaan.


Ik heb een lidmaatschap waarbij de eerste termijn nog niet is verlopen is?

De einddatum van de eerste lidmaatschapstermijn wordt verlengd met de tijdsduur dat we vanaf 1 april gesloten zijn.


Ik heb een jaarbetaling gedaan? Hoe gaat het met vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld?

Reeds vooruitbetaald lidmaatschapsgeld wordt gecompenseerd door de betaalde periode te verlengen met de tijdsduur dat we vanaf 1 april gesloten zijn.


Ik betaal altijd contant, hoe gaat dat verder?

Ook jouw abonnement wordt bevroren. Zodra de MFit  weer open gaat, verwachten we dat je het restant van die maand weer contant betaalt.


Ik heb een terugboeking gedaan voor de maand maart.

We zullen nogmaals de contributie van maart incasseren.


Ik heb al opgezegd per 1 april en heb daarvan een bevestiging ontvangen.

Dan is jouw lidmaatschap gestopt per 1 april. We hopen je later dit jaar weer te mogen ontvangen als lid.


Ik heb al opgezegd, mijn stopdatum is later dan 1 april.

Je stopdatum wordt opgeschort met de periode dat we vanaf 1 april gesloten zijn.


Ik wil niet dat mijn lidmaatschap wordt bevroren, maar ik wil per direct opzeggen.

Mocht je nu opzeggen, dan kan dat alleen in achtneming van de opzegtermijn wat beschreven staat in onze huisregels en kan je niet meegenomen worden in de regeling zoals vermeld in de brief van 27 maart (lidmaatschapsnieuws bevriezen vanaf 1 april) dus zullen wij zolang je lidmaatschap nog loopt contributie innen. Helaas kun je voor die contributie dan geen gebruik maken van onze faciliteiten zolang we gesloten zijn. Daarom adviseren we jou ook om niet op te zeggen, maar gebruik te maken van de bevriezingsregeling.


Ik heb geen lidmaatschap, ik doe Fit van Start of mee met een cursus.

Je periode wat nog stond na 1 april kun je gebruiken zodra we weer open zijn.


Ik wil mijn contributie(gedeeltelijk) doorbetalen ter ondersteuning van jullie bedrijf.

Super aardig en een mooi gebaar. Deze kan gestort worden op het gebruikelijke bankrekeningnummer. NL 60 RABO 0101474555 o.v.v. donatie. En wat wij zeker waarderen is dat wanneer MFit  weer open gaat, dat er dan zoveel mogelijk mensen een familielid, buurman of vriend meenemen. Deze ondersteuning is dan wenselijk om weer volop te starten.


Jullie hebben geen inkomsten meer, hoe gaat het met de instructeurs?

Wij hebben werktijd verkorting aangevraagd, de lonen worden normaal doorbetaald. We zijn voornemens om tijdens de sluiting de resterende werkuren zo efficiënt mogelijk in te vullen. Onze instructeurs staan dan topfit klaar wanneer de deuren weer open gaan.


Waarom worden de 2 weken van maart niet gecompenseerd?

Dit is een uitzonderlijke situatie. We hebben ons bedrijf uit overmacht gesloten. Onze brancheorganisatie geeft aan  dat “Op grond van de wet is ontbinding van de tussen ons gesloten overeenkomst ‘gelet op de bijzondere aard van de situatie’ niet mogelijk.

Toch bevriezen wij alle abonnementen vanaf 1 april, wat coulant is.


Ik doe mee bij Bedrijfsfitness Nederland, mijn partner heeft een gewoon lidmaatschap bij MFit.

Dan is het zo dat de ingangsdatum van de blokkering van het lidmaatschap verschilt.

Bedrijfsfitness Nederland hanteert andere lidmaatschapsvoorwaarden.


Tot zover,

Blijf binnen, blijf gezond en heel graag tot snel,

Sportieve groet,

Team MFit